بانک مقالات فارسی

فروشگاه

اینجا محل تبلیغ شماست

زندگی نامه ی محمدبن زکریا رازی

رازی، محمدبن زکریا

( ملیت: ایرانی قرن: ۳ )

نام وی محمد و نام پدرش زکریا است. رازی فیلسوف، عالم طبیعی، شیمیدان و پزشک بزرگ ایران اسلامی و ملقب به جالینوس المسلمین از مفاخر مشاهیر جهان و یکی از نوابغ روزگار قدیم است. مورخان شرقی در کتاب ‌هایشان او را محمد بن زکریای رازی خوانده‌اند، اما اروپائیان و مورخان غربی از او به نام ‌های رازس Rhazes=razes و رازی Al-Razi در کتاب‌ های خود یاد کرده‌اند. به گفته ابوریحان بیرونی وی در شعبان سال ۲۵۱ هجری (۸۶۵ میلادی) در ری متولد شده و دوران کودکی و نوجوانی‌ و جوانی‌اش دراین شهر به تحصیلات در فلسفه و ریاضیات و نجوم و ادبیات پرداخت . چنین شهرت دارد که در جوانی عود می‌نواخته و گاهی شعر می‌سروده‌است. بعدها به کار زرگری مشغول شد و پس از آن به کیمیاگری روی آورد، وی در سنین بالا علم طب را آموخت. ابوریحان بیرونی معتقد است او در ابتدا به کیمیا اشتغال داشته و سپس در اثر کار زیاد با مواد تند ، تیز و بو چشمش آسیب دید، وی برای درمان چشم به پزشکی روی آورد. رازی در سی سالگی به بغداد رفت و چون بر بیمارستان مقتدر گذر کرد به طب دلبستگی یافت و به تحصیل این علم پرداخت و چون در آن چیره دست شد، به ری بازگشت و به خدمت منصوربن اسحاق حاکم ری در آمد و سرپرست بیمارستان ری شد. بعدها به بغداد رفت و ریاست بیمارستان مقتدر را بر عهده گرفت و شهرت وی در بغداد به جایی رسید که سابقه نداشت. محل و تاریخ وفات محمد رازی به درستی مشخص نیست، بیرونی وفات او را در ماه شعبان سال ۳۱۳ هجری نوشته و تعداد تألیف های وی را بیش از پنجاه و شش کتاب و رساله دانسته است. از مهمترین آثار او یکی «الحاوی» است که به نظر از «قانون» ابن سینا مهمتر است. این کتاب چند قرن مورد مطا لعه و مراجعه، بلکه تنها کتاب اصلی درسی طب به شمار می رفته است. الحاوی دائره المعارفی بوده که اکنون تمام آن در دست نیست. محمد رازی این کتاب را به صورت یادداشتهای متعددی تهیه کرده بود و بعد از مرگ وی به دستور ابن عمید از روی یادداشتهای او کتاب را استنساخ و تنظیم کردند. مقدار زیادی از نتایج آزمایشها و مطالعات رازی در این کتاب جمع است.اثر دیگر رازی «طب المنصوری» است که به نام منصور بن اسحاق حاکم ری تألیف و تنظیم شده است. طب المنصوری و برخی از رساله های طبی دیگر محمد رازی به زبان لا تین ترجمه و چاپ شده و مورد استفاده اروپاییان بوده است. کتاب «من لا یحضره الطبیب» اثر دیگر وی شامل دستورهای ساده برای معا لجات گوناگون است. کتاب دیگر او «برء الساعه» است. در علم کیمیا باید رازی را سرآمد دانشمندان اسلامی دانست. از کارهای مهم او که متکی به آزمایشهای متعدد بوده، کشف جوهر گوگرد (اسید سولفوریک) و الکل است. محمد رازی کتابهای متعدد در کیمیا به رشته تحریر در آورده است که از آن جمله «کتاب الاکسیر» و «کتاب التدبیر» را باید نام برد. این فیلسوف و پزشک نا می ایران علاوه بر علم وسیع کیمیا و پزشکی جهانگیر، در فلسفه نیز دارای تحقیقات عمیقی است که مورد توجه و اهمیت می باشد. از کتابها و آثار فلسفی او اکنون جز تعداد معدودی در دست نیست، ولی آن چه از فهرست بیرونی و سایر مأخذ بر می آید. وی کتابهای متعدد در کلیات مسا یل طبیعی و منطقیات و ما بعدا لطبیعیه داشته است و آنها عبارتند از کتابهای: سمع الکیان الهیولی الصغیر و الهیولی الکبیر محمد رازی نه فقط در طب به تجربه دست می زد بلکه آزمایش را در کلیه مباحث علوم طبیعی ضروری می دانست. وی آزمایشهای شیمیایی خود را با چنان دقتی تشریح و توصیف کرده که امروزه هم هر شیمیدانی می تواند عیناً آن را مجددا به معرض آزمایش درآورد. رازی مواد شیمیایی را طبقه بندی کرد، وی نخستین کسی است که کلیه اشیای عالم را به سه طبقه حیوانات، نباتات، جامدات تقسیم کرده است. مسعودی در کتاب التنبیه و الاشراف گفته است که: رازی در سال ۳۱۰ هجری کتابی در سه مقاله راجع به فلسفه فیثا غوری نگاشت و بعید نیست این توجه به فلسفه فیثاغوری جدید نتیجه تعلم رازی نزد ابوزید بلخی بوده باشد که از شاگردان کندی و متوجه فلسفه فیثاغوری جدید بود. استادان زکریای رازی :‌ مورخان طب و فلسفه در قدیم به تفاریق استادان رازی را سه تن یاد کرده‌اند: ابن ربن طبری: زکریا در طب شاگرد وی بوده است. ابوزیذ بلخی: حکیم زکریای رازی در فلسفه شاگرد وی بوده است. ابوالعباس محمد بن نیشابوری: استاد محمد بن زکریا رازی در حکمت مادی (ماترلیسیم) یا گیتی‌شناسی بوده است. دانش شیمی ، پزشکی و طبیعت شناس بزرگ ایرانی را پدر شیمی یاد کرده‌اند، از آن رو که دانش کیمیایی کهن را به علم شیمی نوین دگرگون ساخت. ابن ندیم از قول رازی گفته است: “روا نباشد که دانش فلسفه را درست دانست و مرد دانشمند را فیلسوف شمرد، اگر دانش کیمیا در وی درست نباشد و آن را نداند.” مکتب کیمیا :‌ رازی مکتب جدیدی در علم کیمیا تأسیس کرده که آن را می‌توان مکتب کیمیای تجربی و علمی نامید. ژولیوس روسکا دانشمند برجسته‌ای که در شناسایی کیمیا (شیمی) رازی به دنیای علم بیشتر سهم و جهد مبذول داشته، رازی را پدر شیمی علمی و بانی مکتب جدیدی در علم دانسته، شایان توجه و اهمیت است که قبلا این لقب را به دانشمند بلند پایه فرانسوی لاوازیه داده بودند. به هر حال آنچه مسلم است تأثیر فرهنگ ایرانی دوران ساسانی در پیشرفت علوم دوران اسلامی و از جمله کیمیاست که در نتیجه موجب پیشرفت علم شیمی امروزه شده است. نظریه اتمی و رازی : در فرآیند دانش کیمیا به علم شیمی توسط رازی، نکته‌ای که از نظر محققان و مورخان علم، ثابت گشته، نگرش “ذره یابی” یا اتمسیتی رازی است. کیمیاگران، قائل به تبدیل عناصر به یکدیگر بوده‌اند و این نگرش موافق با نظریه ارسطویی است که عناصر را تغییرپذیر یعنی قابل تبدیل به یکدیگر می‌داند. لیکن از نظر ذره گرایان عناصر غیر قابل تبدیل به یکدیگرند و نظر رازی هم مبتنی بر تبدیل ناپذیری آنهاست و همین علت کلی در روند تحول کیمیایی کهن به شیمی نوین بوده است. به تعبیر تاریخی زکریا، “کیمیا” ارسطویی بوده است و “شیمی” دموکریتی است. به عبارت دیگر، شیمی علمی رازی، مرهون نگرش ذره‌گرایی است، چنانچه همین نظریه را بیرونی در علم “فیزیک” کار است و بسط داد. اکتشافات رازی در شیمی : رازی توانست مواد شیمیایی چندی از جمله الکل و اسید سولفوریک (زیت الزاج) و جز اینها را کشف کرد. ارتباط رازی با دیگر دانش‌ها : رازی در علوم طبیعی و از جمله فیزیک تبحر داشته است. ابوریحان بیرونی و عمر خیام نیشابوری، بررسی‌ها و پژوهش‌های خود را از جمله در چگال‌سنجی زر و سیم مرهون دانش “رازی” هستند. رازی در علوم فیزیولوژی و کالبدشکافی، جانورشناسی، گیاه شناسی، کانی‌شناسی، زمین شناسی، هواشناسی و نورشناسی دست داشته است. گرچه رازی در سال ۳۰۴ خورشیدی؛ ۳۱۳ هجری قمری در زادگاهش چشم از جهان فروبست اما خورشید نبوغ رازی با آثار ماندگارش همیشه بر تاریخ علم می‌تابد. رازی مؤلف و پژوهشگر پرکاری بود. طبق فهرستی که ابوریحان بیرونی در کتاب « فهرست کتب رازی » ارائه کرده ۱۸۴ عنوان کتاب در زمینه‌های مختلف است که ۵۶ کتاب مرتبط با طب، طبیعیات، ۳۳ کتاب؛ منطق، ۷ کتاب؛ ریاضیات و اخترشناسی، ۱۰ کتاب؛ تفسیر و تخلیص کتاب‌های فلسفی و پزشکی دیگران، ۷ کتاب؛ علوم فلسفی و تخمینی، ۱۷ کتاب؛ ماوراءالطبیعه، ۶ کتاب؛ الهیات، ۱۴ کتاب؛ کیمیا، ۲۲ کتاب؛ کفریات، ۲ کتاب و فنون مختلفه، ۱۰ کتاب. تالیفات زکریای رازی : ۱٫ جامع کبیر ( الحاوی ) : این کتاب بزرگ‌ترین دانشنامه‌ی پزشکی است. رازی در آن نظریه‌های پزشکی طبیبان پیش از خود را باذکر منبع و بدون تغییر گردآوری کرده است. ابوعلی سینا در تالیف قانون از این کتاب بهره‌ی فراوان برده است. این کتاب در ۱۲۹۷ میلادی به لاتین ترجمه شده و بارها در اروپا تجدید چاپ گردید و جز کتاب‌های دانشکده پزشکی پاریس در ۱۳۹۵ بود. ۲٫ الکناش منصوری: زمانی که رازی به در خواست ابوصالح منصوربن اسحاق سامانی، والی ری به زادگاه خود بازگشت و ریاست بیمارستان ری را به عهده گرفت این کتاب را به نام وی نوشت. در این کتاب رازی از تشریح استخوان‌ها وعضلات، مغز، قلب، چشم، کلیه و مثانه، دستگاه گوارش، ستون فقرات و زوائد و سوراخ‌‍‌های آن، نخاع و غیره سخن گفته است. در مجموع این کتاب حاوی ۱۰ مقاله در توضیح مفاهیم پایه‌ای پزشکی است و بعد از الحاوی مهمترین کتاب پزشکی وی است. مقاله‌ی ۹‌ام آن با نام « درباره‌ی درمان همه‌ی بیماری‌ها از فرق سر تا نوک پا » بسیار مورد توجه بوده است و به طور جداگانه نیز در اروپا به چاپ رسیده است. این کتاب نخستین کتاب پزشکی چاپ شده به شیوه‌ی گوتنبرگ است. ۳٫ الجدری و الحصبه ( آبله وسرخک ) : پیرامون آبله و سرخک و شرح تفاوت‌های آنها است. همان طور که گفته شد رازی اولین پزشکی است که متوجه تفاوت این دو بیماری شد و به تالیف کتاب درباره‌ی آن پرداخت. نکته‌ی جالب در مورد این کتاب شیوه‌ی نگارش آن است که با اصول امروزی مطابقت می‌کند. ۴٫ تقاسیم العلل: رازی در این کتاب به دسته‌بندی و طبقه‌بندی بیماری‌ها پرداخته و چکیده‌ای از روش‌های درمانی آنها را بیان کرده است. ۵٫ الفصول (المرشد): چکیده‌ی پزشکی می‌باشد. ۶٫ فی محنه‌ الطبیب و کیف ینبغی ان یکون: به شرح ویژگی‌های لازم برای پزشک می‌پردازد. ۷٫ برء الساعه: در آن فوریت‌های پزشکی را ارائه کرده. ۸٫ من لایحضره طبیب: روش‌های خود درمانی را برای اشخاصی که به پزشک دسترسی ندارند فراهم کرده است.

 

لینک ثابت

icon برچسب ها:
 • نوشته: مدیر سایت articlefa.ir
 • تاریخ: 25 می 2010
 • ۱۷۳ نظر

 • نظرات ارزشمند خود را در مورد این مقاله از فرم ارسال نظر که در اخر همین صفحه وجود دارد برای ما ارسال کنید تا در سایت نمایش داده شودنظرات شما بعد از بررسی در سایت نمایش داده خواهد شد نمایش نظرات به معنای تایید انها توسط سایت نیست ونظرات شخصی بازدید کنندگان سایت در مورد این مقاله هست پیشاپیش از اینکه نظرات ارزشمند خود را در مورد این مطلب به سایت ارسال می کنید از شما ممنون هستیم باعرض پوزش بابت تاخییر ایجاد شده در تایید نظرات برای نمایش در سایت به دلیل مشغله کاری زیاد نظرات جدید با تاخییر بر روی سایت قرار میگیرند
  Corbis در ساعت 4:11 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 24 ژانویه 2011

  اسنا رو از کجا پیدا کردین ؟

  ناشناس در ساعت 7:03 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 10 دسامبر 2011

  عالی بود

  sina emadi در ساعت 8:31 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: 15 دسامبر 2011

  بسیار عالی بود. من تمامی مطالب مورد نیازم را گرفتم. با تشکر از مدیر سایت.

  ناشناس در ساعت 5:32 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 30 دسامبر 2011

  بد نبود

  ناشناس در ساعت 10:48 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: 13 ژانویه 2012

  عالی

  ناشناس در ساعت 4:07 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 27 ژانویه 2012

  با تشکر از مطالب خو ب شما

  سهیل در ساعت 5:07 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 12 فوریه 2012

  عالی بود

  سهیل در ساعت 5:08 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 12 فوریه 2012

  خیلی عالی

  انوشا زمانیان در ساعت 3:05 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 28 فوریه 2012

  عالی بود ولی در بارهی مرگ زکریای رازی نگفته بودید

  هلیا در ساعت 8:37 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 6 مارس 2012

  خوب بود

  یه دوست در ساعت 7:21 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: 10 مارس 2012

  ممنون

  مهدی در ساعت 11:23 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: 24 مارس 2012

  خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی عالی

  المریا در ساعت 9:06 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 30 مارس 2012

  خیلی خوب بود ولی به درد من نخورد

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذ در ساعت 6:45 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 2 آوریل 2012

  خوب بود

  تاریخ: 10 آوریل 2012

  دمتون گرم کارتون درست با مطالبتون خیلی حال کردم
  باز هم
  مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررسی

  ناشناس در ساعت 7:10 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 23 آوریل 2012

  mer30

  داود در ساعت 8:19 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 16 ژوئن 2012

  خیلی ممنون
  بعضی ها رازی رو ملحد و ضد خدا می دونن. می خواستم ببینم کتابی که در این مورد بحث کرده باشه سراغ دارید یا خیر؟
  اگه لطف کنید جواب رو به ایمیلم بفرستید ممنون میشم.

  تاریخ: 4 اکتبر 2012

  خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی بببببببببببببببببببببد ببببببببببود

  سینا.مختاری در ساعت 8:05 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 22 اکتبر 2012

  مرسی عالی بود

  الینا در ساعت 4:51 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 6 نوامبر 2012

  خوب بود ولی به درد من نخورد چون خیلی طولانی بود

  فریبا در ساعت 5:24 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 14 نوامبر 2012

  ممنون خیلی خوب بود

  زهرا در ساعت 9:12 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: 15 نوامبر 2012

  به درد من نمی خورد

  humayish در ساعت 8:37 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 16 نوامبر 2012

  خوب بود اما فکر کنم کمی طولانی است و خست کن تمام می شود

  humayish در ساعت 8:39 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 16 نوامبر 2012

  خوب بود اما فکر کنم کمی طولانی است و خسته
  کن تمام می شود

  یاسمن در ساعت 7:30 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 17 نوامبر 2012

  خیلی زیاد بود ولی خوب بود

  f در ساعت 5:22 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 22 نوامبر 2012

  اونقدر
  ازروش نوشتم که مرسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
  دستم درد گرفت

  f در ساعت 5:24 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 22 نوامبر 2012

  اونقدر نوشتم که دستم درد گرفت مرسیییییییییییییییییییییییییی

  شهرزاذ در ساعت 3:49 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 28 نوامبر 2012

  حالا که خیلی اسرار میکنی خوب بوذ

  ناشناس در ساعت 7:46 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 30 نوامبر 2012

  عا لی بود از ازخ یلی چیز یاد گر فتم

  سارا در ساعت 10:05 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 1 دسامبر 2012

  عالی بود

  سعيد در ساعت 2:19 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 2 دسامبر 2012

  باتشکر از شما این مطالب خیلی کمکم کرد

  لارا در ساعت 1:05 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 4 دسامبر 2012

  خوب

  سینا اسدی در ساعت 2:41 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 4 دسامبر 2012

  خوب بود ولی بدرد نمی خوورد

  مريلا در ساعت 4:02 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 5 دسامبر 2012

  کاشکی کامل تر بود .ولی در کل عالی بود

  نمكي در ساعت 4:04 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 5 دسامبر 2012

  گند بود

  مهدی پرندین در ساعت 10:15 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: 6 دسامبر 2012

  خیلی عالی بود سپاس گذارم از زحمت شما

  عرفان در ساعت 2:51 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 6 دسامبر 2012

  خیییییییییییییییییییییییییییلی خوب بود اما مرگزکریارا نگفته بودید

  عرفان در ساعت 2:53 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 6 دسامبر 2012

  مرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسی

  نجمه فخاری در ساعت 6:31 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 8 دسامبر 2012

  عالی بوداماخیلی طولانی بود

  ترانه در ساعت 3:49 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 9 دسامبر 2012

  من با این که کوچک هستو مممممممممممممممنووووون

  آناهیتا در ساعت 4:28 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 9 دسامبر 2012

  خیلی بدردم خورد تازه اون کسی که گفت خیلی بده و یکی گفت بد نبود به نظرم الکی گفتند احمق ها

  مرادزهی در ساعت 6:44 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 9 دسامبر 2012

  خیلی خوب بود استفاده کردم

  ناشناس در ساعت 10:21 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 9 دسامبر 2012

  خیلی خوب بود

  ترابی در ساعت 1:44 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 10 دسامبر 2012

  من قبلا چند بار از این سایت برای تحقیق وپزوهش به این سایت مراجعه کردم و آموزگارم استقبل زیادی از متن من کرد .ممنون از سایت خوبتون.

  ترابی در ساعت 1:50 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 10 دسامبر 2012

  من قبلا چند بار برای تحقیق وپزوهش به این سایت مراجعه کردم و آموزگارم استقبل زیادی از متن من کرد .ممنون از سایت خوبتون.لطفا مطالب بیش تری در سایت قرار دهید

  ناشناس در ساعت 6:44 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 10 دسامبر 2012

  خوبببببببببببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببود……………………. خوبببببببببببببببببببببببببب نببببببببببببببببببود

  پرهام در ساعت 3:17 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 11 دسامبر 2012

  خوب بود ولی خیلی ززززززززززززززززززززززززززززززززیییییییییییییییییییییاااااااااااااااااااددددددددددددد بود نتونستم بخونم

  سید جواد در ساعت 9:04 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 11 دسامبر 2012

  خوب اززحمات شمامتشکرم

  پوریا در ساعت 11:28 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: 12 دسامبر 2012

  خیلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی عالی بود

  جنیفر لوپز در ساعت 1:02 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 14 دسامبر 2012

  برای من خوب بود مرسی.

  نازی در ساعت 1:06 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 14 دسامبر 2012

  خییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی زیاد بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

  محمدرضا در ساعت 6:30 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 14 دسامبر 2012

  از نظر من برای ما خوب است که بیشتر در مورد دانشمندان تحقیق کنیم

  ناشناس در ساعت 6:32 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 14 دسامبر 2012

  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخییییییییییییییییییییییلی عالی بود

  رويا در ساعت 2:06 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 15 دسامبر 2012

  بد نبود

  تاریخ: 15 دسامبر 2012

  وااااااااااااااااای خخییلیی طولانیههههههههه

  تاریخ: 15 دسامبر 2012

  خییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی عالی بود از مدیر سایت متشکرم

  تاریخ: 15 دسامبر 2012

  خییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی عالی بود از این بهتر نمی شود و از مدیر سایت متشکرم.

  ناشناس در ساعت 6:46 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 15 دسامبر 2012

  عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی

  تاریخ: 15 دسامبر 2012

  عالی بود ممنون

  باقر در ساعت 8:18 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 15 دسامبر 2012

  خیلی زیاد بود ممنون

  ناشناس در ساعت 8:19 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 16 دسامبر 2012

  خیلی بد بود

  احمدرضامدیررنجبر در ساعت 9:43 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 16 دسامبر 2012

  خوبه.بدنیست.ولی میتوانه بهترهم باشه.

  ناشناس در ساعت 10:33 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: 17 دسامبر 2012

  ممننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننونم

  صدف در ساعت 2:35 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 17 دسامبر 2012

  عالی بور

  ناشناس در ساعت 8:45 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 17 دسامبر 2012

  ممنون

  ava در ساعت 2:24 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 18 دسامبر 2012

  عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  bmw در ساعت 6:28 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 18 دسامبر 2012

  افرین

  ناشناس در ساعت 7:26 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 18 دسامبر 2012

  خوب بود

  تاریخ: 18 دسامبر 2012

  از شما خییییییییییییییییییییییلی منووووووووووووووووووووووووووووووووووونم

  ناشناس در ساعت 8:07 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 18 دسامبر 2012

  خیلی بی مزززززززززززززه بود

  تاریخ: 18 دسامبر 2012

  خیلی زیبا بود متشکرم

  ناشناس در ساعت 9:14 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: 20 دسامبر 2012

  باحال بود

  ناشناس در ساعت 12:08 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 20 دسامبر 2012

  زکریای رازی درکجا دفن شد

  نوشین در ساعت 2:32 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 20 دسامبر 2012

  خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی عالی بود و مطالب جالبی هم داشت ممنون از مدیریت بازم میگم عالی بود

  بابک در ساعت 12:03 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 21 دسامبر 2012

  بسیار جالب اسث مثشکرم

  ت در ساعت 4:16 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 22 دسامبر 2012

  ممننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننون خیییییییییییییییییییییییییییییییییلی خوب بود

  نازنین در ساعت 8:00 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 22 دسامبر 2012

  سلام هی بدک نبود حداقل ب درد تحقیق خواهرم میخورد

  من t هستم در ساعت 2:55 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 24 دسامبر 2012

  خوب، بدک نبود فقط کاش عکس هم داشت. مرسییییییییییییییییی!

  مهدی در ساعت 10:05 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: 25 دسامبر 2012

  ککلللللللللللللللللللللللللللللللللمات قلمبه سلمبه زیاد داره

  احمد در ساعت 11:22 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: 28 دسامبر 2012

  عالی

  جواد کاظمی در ساعت 11:51 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 28 دسامبر 2012

  ممنون خوب بود استفاده کردم

  علی موسوی کلاس پنجم دبستان نشاط در ساعت 2:45 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 29 دسامبر 2012

  مطلب های بسیارزیبایی داشت
  ممنون

  مارال در ساعت 4:58 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 29 دسامبر 2012

  mer30 kheyli khoob bood.

  تاریخ: 29 دسامبر 2012

  گند ترین مطلب دنیا

  سهیل در ساعت 4:00 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 30 دسامبر 2012

  واقعا عالی و جامع بود

  بیتا در ساعت 5:36 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 30 دسامبر 2012

  خیلی عالی بود و کمک زیادی به من کرد ممنون

  mahdieh در ساعت 9:25 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 30 دسامبر 2012

  ایول بعد از کلی دور زدن یه سایت کاربردی با امد.دستتتتتتتتتتون درد نکنه…

  B.s در ساعت 9:43 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 30 دسامبر 2012

  از روی هم دیگه کپی می کنین

  تاریخ: 31 دسامبر 2012

  عالی بود حرف نداشت

  تاریخ: 31 دسامبر 2012

  به درد لای جرز می خورد

  تاریخ: 31 دسامبر 2012

  خسته کننده بود!

  ناشناس در ساعت 10:20 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 31 دسامبر 2012

  عالی بود دست خوش از اراییه مطالب

  فوق

  جیگرطلا در ساعت 12:34 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 1 ژانویه 2013

  چررررررت بووووووود

  ناشناس در ساعت 8:49 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 1 ژانویه 2013

  خیییییییییییییییییییییلی مطالب جالبی داشت. متشکرم

  امیر در ساعت 12:10 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 4 ژانویه 2013

  خییییییییییییییییییلی عالی بود.مرسییییییییییییییییییییی

  تاریخ: 4 ژانویه 2013

  دست شما دردنکنه اون نظری که اول دادم نادیده بگیرید

  ايلين در ساعت 12:23 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 5 ژانویه 2013

  خیلی عالی بود ممممممممممممممممممممممنونم

  ناشناس در ساعت 5:53 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 5 ژانویه 2013

  خوووووووووووووووووووووووووووووووب بود

  ناشناس در ساعت 8:16 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 6 ژانویه 2013

  بسسسسسسسسسیارعاللللللللللللللللللللیبوووووووووووووووووووود

  parsa در ساعت 12:58 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 7 ژانویه 2013

  اشغال بود

  الب در ساعت 1:00 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 7 ژانویه 2013

  اشغال بود

  ایرن در ساعت 3:01 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 7 ژانویه 2013

  عالی است

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در ساعت 8:41 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 7 ژانویه 2013

  خیییییییییییییییییییییییییییییییلی زیادوخوب بود

  عطيه در ساعت 4:55 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 9 ژانویه 2013

  شلوم.خدا خیرتون بده

  علي در ساعت 11:06 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 12 ژانویه 2013

  بسیار عالی بود. ممنون

  تاریخ: 16 ژانویه 2013

  عالی بود ولی درباری مرگ رازی نیامده بود

  س در ساعت 8:13 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 19 ژانویه 2013

  به دادم رسیییییییییییییییییییییییییییییییییییید

  zeynab در ساعت 1:49 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 20 ژانویه 2013

  متشکرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  ناشناس در ساعت 10:54 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: 22 ژانویه 2013

  خیلی عالی

  m.f در ساعت 10:14 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: 28 ژانویه 2013

  ممنون از سایت خوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووبتان

  ارزو در ساعت 10:30 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 3 فوریه 2013

  خیلی مممممممممممنوووووووووونننننننن منو از دست قرقرهای خواهرم نجات دادید

  یاسمن در ساعت 7:25 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 4 فوریه 2013

  عاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی

  راهله عزیزی در ساعت 9:26 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 23 فوریه 2013

  خیلی خیلی عالی بود

  علی در ساعت 4:25 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 25 فوریه 2013

  خیلیخوب وجالب بود ممنونازشما

  تاریخ: 29 سپتامبر 2013

  خیلی جامع بود.

  ناشناس در ساعت 10:53 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: 14 اکتبر 2013

  خیلی خوب است دستتون درد نکنه خدا قوت بچه ها

  آریا در ساعت 10:57 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: 14 اکتبر 2013

  خیلی عالی بود دستتون درد نکنه بچه ها خدا قوت

  amir در ساعت 9:53 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 3 نوامبر 2013

  ممنون خوب بود

  امیر در ساعت 3:26 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 4 نوامبر 2013

  ممنون

  تاریخ: 4 نوامبر 2013

  داغون بود :O

  نازنین حنطوش در ساعت 1:16 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 12 نوامبر 2013

  باتشکرازشمامطلاب بسیارخوب وجامعی بود
  لطفاتصاویری دراین موردهم بگذارید.

  *باتشکرفررررررررررررررررررررررررررراوان*

  ناشناس در ساعت 11:07 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 14 نوامبر 2013

  خیلی جالب بودامامطالب برای من که یک دختربچه هستم کمی طولانی وسنگین بود

  آدم در ساعت 5:17 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 16 نوامبر 2013

  خییییییییییییییییییییی عععععععععععععععععععععععععععاااااااااییییییییییییییی

  ناشناس در ساعت 2:54 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 26 نوامبر 2013

  بدبود همین

  علی در ساعت 2:55 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 26 نوامبر 2013

  خوب بود همین

  تاریخ: 26 نوامبر 2013

  خیلی خوب بود

  النا در ساعت 4:32 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 26 نوامبر 2013

  عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی

  ناشناس در ساعت 2:30 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 27 نوامبر 2013

  مرسی عالی بود

  ugd در ساعت 2:31 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 27 نوامبر 2013

  مرسی عالی بود

  ناشناس در ساعت 3:16 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 28 نوامبر 2013

  خیلی خوب بود ولی طولانی

  مرضیه در ساعت 6:23 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: 29 نوامبر 2013

  خیلی خوب بود تنوعش هم خوب بود از این به بعد به سایتون سر می زنم ممنوننننننننن

  alireza momeni در ساعت 9:09 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 29 نوامبر 2013

  عااااااااااااااااااالی است

  زهرا در ساعت 2:46 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 30 نوامبر 2013

  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخیلی غالی بود

  الهه در ساعت 4:07 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 1 دسامبر 2013

  کوتاه بود بهتر هم میشد

  ناشناس در ساعت 11:36 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: 5 دسامبر 2013

  عاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی

  سینا در ساعت 11:38 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: 5 دسامبر 2013

  زیاد بود

  ناشناس در ساعت 4:23 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 6 دسامبر 2013

  خیلی خوب بود اما زیاد بود نتونستم همه رو برای تحقیقم بنویسم

  نگار در ساعت 8:43 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 6 دسامبر 2013

  مرسی عالی بود

  ناشناس در ساعت 10:38 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: 7 دسامبر 2013

  خییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی عالی

  ناشناس در ساعت 4:40 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 8 دسامبر 2013

  خیلی بد خیلی بد خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخیلی

  ناشناس در ساعت 4:51 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 8 دسامبر 2013

  خیلی خوب بود اما خلاصه تر

  زینب در ساعت 6:20 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 8 دسامبر 2013

  بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  هانیه ق در ساعت 9:16 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 9 دسامبر 2013

  اصلا خوب نبود چون برای خواهرم میخواستم که ابتدایی باشه اما ب درد هیچی نخورد لطفا یکاری کنین

  ناشناس در ساعت 7:33 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 10 دسامبر 2013

  خیلی خیلی عالی بود

  علی در ساعت 7:34 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 10 دسامبر 2013

  خیلی خیلی عالی بود

  به تو چه.فضول در ساعت 8:03 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 11 دسامبر 2013

  الافیا!!!!!!!!!!!!!!!برو به کارات برس نشسته چی مینویسه!!!.

  سیمین در ساعت 5:42 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 12 دسامبر 2013

  ممممممممممممممممممممممرررررررررررررررررررسسسسسسییی

  قلی در ساعت 8:00 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 14 دسامبر 2013

  خیلی بد بود چرند

  ناشناس در ساعت 7:07 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 15 دسامبر 2013

  من یکی خوشم امد

  ارغوان در ساعت 9:48 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 15 دسامبر 2013

  من این سایت دوست دارم واو هممن راخیلی دوست دارد چون هر بار به دادم میرسد

  زهرا در ساعت 12:01 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: 17 دسامبر 2013

  عالی بود

  کیمون در ساعت 2:46 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 17 دسامبر 2013

  خیلی جالب بود ممنون

  ناشناس در ساعت 7:12 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 20 دسامبر 2013

  خیلی عالی بود .فقط من محل دقیق مدفن رازی را متوجه نشدم در کجای شهر ری قرار دارد .لطف کنید من را راهنمایی کنید.ممنون

  مهدی در ساعت 7:17 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 20 دسامبر 2013

  خیلی عالی بود.فقط تقاضا دارم محل دقیق آرامگاه دقیق رازی را در شهر ری اعلام کنید چون در هیچ مرجعی مشخص نشده.ممنون

  ناشناس در ساعت 10:37 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 20 دسامبر 2013

  زیاد

  مهدیه در ساعت 1:35 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 21 دسامبر 2013

  خییییییییییییییییییلی عااااااااااااااااااااالی بود.

  ناشناس در ساعت 11:06 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: 23 دسامبر 2013

  مرسی عالی بود با اینکه من ۱۱ سالدارم حال کردم

  ناشناس در ساعت 10:56 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 24 دسامبر 2013

  بد بود

  محمد حسین در ساعت 7:58 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 27 دسامبر 2013

  عالی

  تاریخ: 28 دسامبر 2013

  خیلییییییییییییییییییییییییییییییی خوب بود

  sheshomi در ساعت 7:25 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 29 دسامبر 2013

  عالیه

  تاریخ: 31 دسامبر 2013

  خیلی طولانیه

  غزل کریمیان از قشم در ساعت 6:55 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 1 ژانویه 2014

  عااااااااااااااااااااالی بود هرچی میخواستم داشت ا ممنونم

  hasan در ساعت 5:11 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 2 ژانویه 2014

  ایول عالی

  تاریخ: 4 ژانویه 2014

  عالی بود

  تاریخ: 4 ژانویه 2014

  عالی بود

  نیلوفر در ساعت 10:02 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 4 ژانویه 2014

  خیلی عالی بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود.مرسی و خدا حافظ.

  تاریخ: 6 ژانویه 2014

  عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود

  تاریخ: 6 ژانویه 2014

  عالی بود

  شیواکائید در ساعت 4:46 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 10 ژانویه 2014

  ممنون واقاعالی بود

  ناشناس در ساعت 4:51 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 10 ژانویه 2014

  خیییییییییییییییییییلی بدبود چون متنت خیلی طولانی بود منم حوصله نکردم بخونم

  امیر حسین در ساعت 5:57 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 12 ژانویه 2014

  من با این که مطالب کمی استفاده کرده ام ولی خیلی خیلی ممنونم

  مانیا در ساعت 2:08 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: 16 ژانویه 2014

  بدبود

  Debes estar logueado para postear un comentario

  ضمن تشکر از شما برای ارسال نظرات ارزشمند خود در مورد این مطلب لطفا نظرات خود را به صورت فارسی تایپ کنید همچنین نظرات شما بعد از بررسی توسط مدیر سایت در سایت قرار خواهد گرفت