بانک مقالات فارسی

فروشگاه

اینجا محل تبلیغ شماست

زندگی نامه ی محمدبن زکریا رازی

رازی، محمدبن زکریا

( ملیت: ایرانی قرن: ۳ )

نام وی محمد و نام پدرش زکریا است. رازی فیلسوف، عالم طبیعی، شیمیدان و پزشک بزرگ ایران اسلامی و ملقب به جالینوس المسلمین از مفاخر مشاهیر جهان و یکی از نوابغ روزگار قدیم است. مورخان شرقی در کتاب ‌هایشان او را محمد بن زکریای رازی خوانده‌اند، اما اروپائیان و مورخان غربی از او به نام ‌های رازس Rhazes=razes و رازی Al-Razi در کتاب‌ های خود یاد کرده‌اند. به گفته ابوریحان بیرونی وی در شعبان سال ۲۵۱ هجری (۸۶۵ میلادی) در ری متولد شده و دوران کودکی و نوجوانی‌ و جوانی‌اش دراین شهر به تحصیلات در فلسفه و ریاضیات و نجوم و ادبیات پرداخت . چنین شهرت دارد که در جوانی عود می‌نواخته و گاهی شعر می‌سروده‌است. بعدها به کار زرگری مشغول شد و پس از آن به کیمیاگری روی آورد، وی در سنین بالا علم طب را آموخت. ابوریحان بیرونی معتقد است او در ابتدا به کیمیا اشتغال داشته و سپس در اثر کار زیاد با مواد تند ، تیز و بو چشمش آسیب دید، وی برای درمان چشم به پزشکی روی آورد. رازی در سی سالگی به بغداد رفت و چون بر بیمارستان مقتدر گذر کرد به طب دلبستگی یافت و به تحصیل این علم پرداخت و چون در آن چیره دست شد، به ری بازگشت و به خدمت منصوربن اسحاق حاکم ری در آمد و سرپرست بیمارستان ری شد. بعدها به بغداد رفت و ریاست بیمارستان مقتدر را بر عهده گرفت و شهرت وی در بغداد به جایی رسید که سابقه نداشت. محل و تاریخ وفات محمد رازی به درستی مشخص نیست، بیرونی وفات او را در ماه شعبان سال ۳۱۳ هجری نوشته و تعداد تألیف های وی را بیش از پنجاه و شش کتاب و رساله دانسته است. از مهمترین آثار او یکی «الحاوی» است که به نظر از «قانون» ابن سینا مهمتر است. این کتاب چند قرن مورد مطا لعه و مراجعه، بلکه تنها کتاب اصلی درسی طب به شمار می رفته است. الحاوی دائره المعارفی بوده که اکنون تمام آن در دست نیست. محمد رازی این کتاب را به صورت یادداشتهای متعددی تهیه کرده بود و بعد از مرگ وی به دستور ابن عمید از روی یادداشتهای او کتاب را استنساخ و تنظیم کردند. مقدار زیادی از نتایج آزمایشها و مطالعات رازی در این کتاب جمع است.اثر دیگر رازی «طب المنصوری» است که به نام منصور بن اسحاق حاکم ری تألیف و تنظیم شده است. طب المنصوری و برخی از رساله های طبی دیگر محمد رازی به زبان لا تین ترجمه و چاپ شده و مورد استفاده اروپاییان بوده است. کتاب «من لا یحضره الطبیب» اثر دیگر وی شامل دستورهای ساده برای معا لجات گوناگون است. کتاب دیگر او «برء الساعه» است. در علم کیمیا باید رازی را سرآمد دانشمندان اسلامی دانست. از کارهای مهم او که متکی به آزمایشهای متعدد بوده، کشف جوهر گوگرد (اسید سولفوریک) و الکل است. محمد رازی کتابهای متعدد در کیمیا به رشته تحریر در آورده است که از آن جمله «کتاب الاکسیر» و «کتاب التدبیر» را باید نام برد. این فیلسوف و پزشک نا می ایران علاوه بر علم وسیع کیمیا و پزشکی جهانگیر، در فلسفه نیز دارای تحقیقات عمیقی است که مورد توجه و اهمیت می باشد. از کتابها و آثار فلسفی او اکنون جز تعداد معدودی در دست نیست، ولی آن چه از فهرست بیرونی و سایر مأخذ بر می آید. وی کتابهای متعدد در کلیات مسا یل طبیعی و منطقیات و ما بعدا لطبیعیه داشته است و آنها عبارتند از کتابهای: سمع الکیان الهیولی الصغیر و الهیولی الکبیر محمد رازی نه فقط در طب به تجربه دست می زد بلکه آزمایش را در کلیه مباحث علوم طبیعی ضروری می دانست. وی آزمایشهای شیمیایی خود را با چنان دقتی تشریح و توصیف کرده که امروزه هم هر شیمیدانی می تواند عیناً آن را مجددا به معرض آزمایش درآورد. رازی مواد شیمیایی را طبقه بندی کرد، وی نخستین کسی است که کلیه اشیای عالم را به سه طبقه حیوانات، نباتات، جامدات تقسیم کرده است. مسعودی در کتاب التنبیه و الاشراف گفته است که: رازی در سال ۳۱۰ هجری کتابی در سه مقاله راجع به فلسفه فیثا غوری نگاشت و بعید نیست این توجه به فلسفه فیثاغوری جدید نتیجه تعلم رازی نزد ابوزید بلخی بوده باشد که از شاگردان کندی و متوجه فلسفه فیثاغوری جدید بود. استادان زکریای رازی :‌ مورخان طب و فلسفه در قدیم به تفاریق استادان رازی را سه تن یاد کرده‌اند: ابن ربن طبری: زکریا در طب شاگرد وی بوده است. ابوزیذ بلخی: حکیم زکریای رازی در فلسفه شاگرد وی بوده است. ابوالعباس محمد بن نیشابوری: استاد محمد بن زکریا رازی در حکمت مادی (ماترلیسیم) یا گیتی‌شناسی بوده است. دانش شیمی ، پزشکی و طبیعت شناس بزرگ ایرانی را پدر شیمی یاد کرده‌اند، از آن رو که دانش کیمیایی کهن را به علم شیمی نوین دگرگون ساخت. ابن ندیم از قول رازی گفته است: “روا نباشد که دانش فلسفه را درست دانست و مرد دانشمند را فیلسوف شمرد، اگر دانش کیمیا در وی درست نباشد و آن را نداند.” مکتب کیمیا :‌ رازی مکتب جدیدی در علم کیمیا تأسیس کرده که آن را می‌توان مکتب کیمیای تجربی و علمی نامید. ژولیوس روسکا دانشمند برجسته‌ای که در شناسایی کیمیا (شیمی) رازی به دنیای علم بیشتر سهم و جهد مبذول داشته، رازی را پدر شیمی علمی و بانی مکتب جدیدی در علم دانسته، شایان توجه و اهمیت است که قبلا این لقب را به دانشمند بلند پایه فرانسوی لاوازیه داده بودند. به هر حال آنچه مسلم است تأثیر فرهنگ ایرانی دوران ساسانی در پیشرفت علوم دوران اسلامی و از جمله کیمیاست که در نتیجه موجب پیشرفت علم شیمی امروزه شده است. نظریه اتمی و رازی : در فرآیند دانش کیمیا به علم شیمی توسط رازی، نکته‌ای که از نظر محققان و مورخان علم، ثابت گشته، نگرش “ذره یابی” یا اتمسیتی رازی است. کیمیاگران، قائل به تبدیل عناصر به یکدیگر بوده‌اند و این نگرش موافق با نظریه ارسطویی است که عناصر را تغییرپذیر یعنی قابل تبدیل به یکدیگر می‌داند. لیکن از نظر ذره گرایان عناصر غیر قابل تبدیل به یکدیگرند و نظر رازی هم مبتنی بر تبدیل ناپذیری آنهاست و همین علت کلی در روند تحول کیمیایی کهن به شیمی نوین بوده است. به تعبیر تاریخی زکریا، “کیمیا” ارسطویی بوده است و “شیمی” دموکریتی است. به عبارت دیگر، شیمی علمی رازی، مرهون نگرش ذره‌گرایی است، چنانچه همین نظریه را بیرونی در علم “فیزیک” کار است و بسط داد. اکتشافات رازی در شیمی : رازی توانست مواد شیمیایی چندی از جمله الکل و اسید سولفوریک (زیت الزاج) و جز اینها را کشف کرد. ارتباط رازی با دیگر دانش‌ها : رازی در علوم طبیعی و از جمله فیزیک تبحر داشته است. ابوریحان بیرونی و عمر خیام نیشابوری، بررسی‌ها و پژوهش‌های خود را از جمله در چگال‌سنجی زر و سیم مرهون دانش “رازی” هستند. رازی در علوم فیزیولوژی و کالبدشکافی، جانورشناسی، گیاه شناسی، کانی‌شناسی، زمین شناسی، هواشناسی و نورشناسی دست داشته است. گرچه رازی در سال ۳۰۴ خورشیدی؛ ۳۱۳ هجری قمری در زادگاهش چشم از جهان فروبست اما خورشید نبوغ رازی با آثار ماندگارش همیشه بر تاریخ علم می‌تابد. رازی مؤلف و پژوهشگر پرکاری بود. طبق فهرستی که ابوریحان بیرونی در کتاب « فهرست کتب رازی » ارائه کرده ۱۸۴ عنوان کتاب در زمینه‌های مختلف است که ۵۶ کتاب مرتبط با طب، طبیعیات، ۳۳ کتاب؛ منطق، ۷ کتاب؛ ریاضیات و اخترشناسی، ۱۰ کتاب؛ تفسیر و تخلیص کتاب‌های فلسفی و پزشکی دیگران، ۷ کتاب؛ علوم فلسفی و تخمینی، ۱۷ کتاب؛ ماوراءالطبیعه، ۶ کتاب؛ الهیات، ۱۴ کتاب؛ کیمیا، ۲۲ کتاب؛ کفریات، ۲ کتاب و فنون مختلفه، ۱۰ کتاب. تالیفات زکریای رازی : ۱٫ جامع کبیر ( الحاوی ) : این کتاب بزرگ‌ترین دانشنامه‌ی پزشکی است. رازی در آن نظریه‌های پزشکی طبیبان پیش از خود را باذکر منبع و بدون تغییر گردآوری کرده است. ابوعلی سینا در تالیف قانون از این کتاب بهره‌ی فراوان برده است. این کتاب در ۱۲۹۷ میلادی به لاتین ترجمه شده و بارها در اروپا تجدید چاپ گردید و جز کتاب‌های دانشکده پزشکی پاریس در ۱۳۹۵ بود. ۲٫ الکناش منصوری: زمانی که رازی به در خواست ابوصالح منصوربن اسحاق سامانی، والی ری به زادگاه خود بازگشت و ریاست بیمارستان ری را به عهده گرفت این کتاب را به نام وی نوشت. در این کتاب رازی از تشریح استخوان‌ها وعضلات، مغز، قلب، چشم، کلیه و مثانه، دستگاه گوارش، ستون فقرات و زوائد و سوراخ‌‍‌های آن، نخاع و غیره سخن گفته است. در مجموع این کتاب حاوی ۱۰ مقاله در توضیح مفاهیم پایه‌ای پزشکی است و بعد از الحاوی مهمترین کتاب پزشکی وی است. مقاله‌ی ۹‌ام آن با نام « درباره‌ی درمان همه‌ی بیماری‌ها از فرق سر تا نوک پا » بسیار مورد توجه بوده است و به طور جداگانه نیز در اروپا به چاپ رسیده است. این کتاب نخستین کتاب پزشکی چاپ شده به شیوه‌ی گوتنبرگ است. ۳٫ الجدری و الحصبه ( آبله وسرخک ) : پیرامون آبله و سرخک و شرح تفاوت‌های آنها است. همان طور که گفته شد رازی اولین پزشکی است که متوجه تفاوت این دو بیماری شد و به تالیف کتاب درباره‌ی آن پرداخت. نکته‌ی جالب در مورد این کتاب شیوه‌ی نگارش آن است که با اصول امروزی مطابقت می‌کند. ۴٫ تقاسیم العلل: رازی در این کتاب به دسته‌بندی و طبقه‌بندی بیماری‌ها پرداخته و چکیده‌ای از روش‌های درمانی آنها را بیان کرده است. ۵٫ الفصول (المرشد): چکیده‌ی پزشکی می‌باشد. ۶٫ فی محنه‌ الطبیب و کیف ینبغی ان یکون: به شرح ویژگی‌های لازم برای پزشک می‌پردازد. ۷٫ برء الساعه: در آن فوریت‌های پزشکی را ارائه کرده. ۸٫ من لایحضره طبیب: روش‌های خود درمانی را برای اشخاصی که به پزشک دسترسی ندارند فراهم کرده است.

 

لینک ثابت

icon برچسب ها:
 • نوشته: مدیر سایت articlefa.ir
 • تاریخ: ۴ خرداد ۱۳۸۹
 • ۱۷۳ نظر

 • نظرات ارزشمند خود را در مورد این مقاله از فرم ارسال نظر که در اخر همین صفحه وجود دارد برای ما ارسال کنید تا در سایت نمایش داده شودنظرات شما بعد از بررسی در سایت نمایش داده خواهد شد نمایش نظرات به معنای تایید انها توسط سایت نیست ونظرات شخصی بازدید کنندگان سایت در مورد این مقاله هست پیشاپیش از اینکه نظرات ارزشمند خود را در مورد این مطلب به سایت ارسال می کنید از شما ممنون هستیم باعرض پوزش بابت تاخییر ایجاد شده در تایید نظرات برای نمایش در سایت به دلیل مشغله کاری زیاد نظرات جدید با تاخییر بر روی سایت قرار میگیرند
  Corbis در ساعت ۴:۱۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۴ بهمن ۱۳۸۹

  اسنا رو از کجا پیدا کردین ؟

  ناشناس در ساعت ۷:۰۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۰

  عالی بود

  sina emadi در ساعت ۸:۳۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۰

  بسیار عالی بود. من تمامی مطالب مورد نیازم را گرفتم. با تشکر از مدیر سایت.

  ناشناس در ساعت ۵:۳۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۹ دی ۱۳۹۰

  بد نبود

  ناشناس در ساعت ۱۰:۴۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۰

  عالی

  ناشناس در ساعت ۴:۰۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۷ بهمن ۱۳۹۰

  با تشکر از مطالب خو ب شما

  سهیل در ساعت ۵:۰۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۰

  عالی بود

  سهیل در ساعت ۵:۰۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۰

  خیلی عالی

  انوشا زمانیان در ساعت ۳:۰۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۹ اسفند ۱۳۹۰

  عالی بود ولی در بارهی مرگ زکریای رازی نگفته بودید

  هلیا در ساعت ۸:۳۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۰

  خوب بود

  یه دوست در ساعت ۷:۲۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۰

  ممنون

  مهدی در ساعت ۱۱:۲۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۵ فروردین ۱۳۹۱

  خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی عالی

  المریا در ساعت ۹:۰۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۱ فروردین ۱۳۹۱

  خیلی خوب بود ولی به درد من نخورد

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذ در ساعت ۶:۴۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۴ فروردین ۱۳۹۱

  خوب بود

  تاریخ: ۲۲ فروردین ۱۳۹۱

  دمتون گرم کارتون درست با مطالبتون خیلی حال کردم
  باز هم
  مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررسی

  ناشناس در ساعت ۷:۱۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

  mer30

  داود در ساعت ۸:۱۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۱

  خیلی ممنون
  بعضی ها رازی رو ملحد و ضد خدا می دونن. می خواستم ببینم کتابی که در این مورد بحث کرده باشه سراغ دارید یا خیر؟
  اگه لطف کنید جواب رو به ایمیلم بفرستید ممنون میشم.

  تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۱

  خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی بببببببببببببببببببببد ببببببببببود

  سینا.مختاری در ساعت ۸:۰۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱ آبان ۱۳۹۱

  مرسی عالی بود

  الینا در ساعت ۴:۵۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۱

  خوب بود ولی به درد من نخورد چون خیلی طولانی بود

  فریبا در ساعت ۵:۲۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۱

  ممنون خیلی خوب بود

  زهرا در ساعت ۹:۱۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۱

  به درد من نمی خورد

  humayish در ساعت ۸:۳۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۱

  خوب بود اما فکر کنم کمی طولانی است و خست کن تمام می شود

  humayish در ساعت ۸:۳۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۱

  خوب بود اما فکر کنم کمی طولانی است و خسته
  کن تمام می شود

  یاسمن در ساعت ۷:۳۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۱

  خیلی زیاد بود ولی خوب بود

  f در ساعت ۵:۲۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲ آذر ۱۳۹۱

  اونقدر
  ازروش نوشتم که مرسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
  دستم درد گرفت

  f در ساعت ۵:۲۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲ آذر ۱۳۹۱

  اونقدر نوشتم که دستم درد گرفت مرسیییییییییییییییییییییییییی

  شهرزاذ در ساعت ۳:۴۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۸ آذر ۱۳۹۱

  حالا که خیلی اسرار میکنی خوب بوذ

  ناشناس در ساعت ۷:۴۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۱

  عا لی بود از ازخ یلی چیز یاد گر فتم

  سارا در ساعت ۱۰:۰۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۱

  عالی بود

  سعيد در ساعت ۲:۱۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۱

  باتشکر از شما این مطالب خیلی کمکم کرد

  لارا در ساعت ۱:۰۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۱

  خوب

  سینا اسدی در ساعت ۲:۴۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۱

  خوب بود ولی بدرد نمی خوورد

  مريلا در ساعت ۴:۰۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۱

  کاشکی کامل تر بود .ولی در کل عالی بود

  نمكي در ساعت ۴:۰۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۱

  گند بود

  مهدی پرندین در ساعت ۱۰:۱۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۱

  خیلی عالی بود سپاس گذارم از زحمت شما

  عرفان در ساعت ۲:۵۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۱

  خیییییییییییییییییییییییییییلی خوب بود اما مرگزکریارا نگفته بودید

  عرفان در ساعت ۲:۵۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۱

  مرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسی

  نجمه فخاری در ساعت ۶:۳۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۱

  عالی بوداماخیلی طولانی بود

  ترانه در ساعت ۳:۴۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۱

  من با این که کوچک هستو مممممممممممممممنووووون

  آناهیتا در ساعت ۴:۲۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۱

  خیلی بدردم خورد تازه اون کسی که گفت خیلی بده و یکی گفت بد نبود به نظرم الکی گفتند احمق ها

  مرادزهی در ساعت ۶:۴۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۱

  خیلی خوب بود استفاده کردم

  ناشناس در ساعت ۱۰:۲۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۱

  خیلی خوب بود

  ترابی در ساعت ۱:۴۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۱

  من قبلا چند بار از این سایت برای تحقیق وپزوهش به این سایت مراجعه کردم و آموزگارم استقبل زیادی از متن من کرد .ممنون از سایت خوبتون.

  ترابی در ساعت ۱:۵۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۱

  من قبلا چند بار برای تحقیق وپزوهش به این سایت مراجعه کردم و آموزگارم استقبل زیادی از متن من کرد .ممنون از سایت خوبتون.لطفا مطالب بیش تری در سایت قرار دهید

  ناشناس در ساعت ۶:۴۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۱

  خوبببببببببببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببود……………………. خوبببببببببببببببببببببببببب نببببببببببببببببببود

  پرهام در ساعت ۳:۱۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۱

  خوب بود ولی خیلی ززززززززززززززززززززززززززززززززیییییییییییییییییییییاااااااااااااااااااددددددددددددد بود نتونستم بخونم

  سید جواد در ساعت ۹:۰۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۱

  خوب اززحمات شمامتشکرم

  پوریا در ساعت ۱۱:۲۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۱

  خیلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی عالی بود

  جنیفر لوپز در ساعت ۱:۰۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۱

  برای من خوب بود مرسی.

  نازی در ساعت ۱:۰۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۱

  خییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی زیاد بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

  محمدرضا در ساعت ۶:۳۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۱

  از نظر من برای ما خوب است که بیشتر در مورد دانشمندان تحقیق کنیم

  ناشناس در ساعت ۶:۳۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۱

  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخییییییییییییییییییییییلی عالی بود

  رويا در ساعت ۲:۰۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۱

  بد نبود

  تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۱

  وااااااااااااااااای خخییلیی طولانیههههههههه

  تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۱

  خییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی عالی بود از مدیر سایت متشکرم

  تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۱

  خییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی عالی بود از این بهتر نمی شود و از مدیر سایت متشکرم.

  ناشناس در ساعت ۶:۴۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۱

  عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی

  تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۱

  عالی بود ممنون

  باقر در ساعت ۸:۱۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۱

  خیلی زیاد بود ممنون

  ناشناس در ساعت ۸:۱۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۱

  خیلی بد بود

  احمدرضامدیررنجبر در ساعت ۹:۴۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۱

  خوبه.بدنیست.ولی میتوانه بهترهم باشه.

  ناشناس در ساعت ۱۰:۳۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۱

  ممننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننونم

  صدف در ساعت ۲:۳۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۱

  عالی بور

  ناشناس در ساعت ۸:۴۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۱

  ممنون

  ava در ساعت ۲:۲۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۱

  عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  bmw در ساعت ۶:۲۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۱

  افرین

  ناشناس در ساعت ۷:۲۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۱

  خوب بود

  تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۱

  از شما خییییییییییییییییییییییلی منووووووووووووووووووووووووووووووووووونم

  ناشناس در ساعت ۸:۰۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۱

  خیلی بی مزززززززززززززه بود

  تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۱

  خیلی زیبا بود متشکرم

  ناشناس در ساعت ۹:۱۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۱

  باحال بود

  ناشناس در ساعت ۱۲:۰۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۱

  زکریای رازی درکجا دفن شد

  نوشین در ساعت ۲:۳۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۱

  خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی عالی بود و مطالب جالبی هم داشت ممنون از مدیریت بازم میگم عالی بود

  بابک در ساعت ۱۲:۰۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱ دی ۱۳۹۱

  بسیار جالب اسث مثشکرم

  ت در ساعت ۴:۱۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲ دی ۱۳۹۱

  ممننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننون خیییییییییییییییییییییییییییییییییلی خوب بود

  نازنین در ساعت ۸:۰۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲ دی ۱۳۹۱

  سلام هی بدک نبود حداقل ب درد تحقیق خواهرم میخورد

  من t هستم در ساعت ۲:۵۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۴ دی ۱۳۹۱

  خوب، بدک نبود فقط کاش عکس هم داشت. مرسییییییییییییییییی!

  مهدی در ساعت ۱۰:۰۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۵ دی ۱۳۹۱

  ککلللللللللللللللللللللللللللللللللمات قلمبه سلمبه زیاد داره

  احمد در ساعت ۱۱:۲۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۸ دی ۱۳۹۱

  عالی

  جواد کاظمی در ساعت ۱۱:۵۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۸ دی ۱۳۹۱

  ممنون خوب بود استفاده کردم

  علی موسوی کلاس پنجم دبستان نشاط در ساعت ۲:۴۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۹ دی ۱۳۹۱

  مطلب های بسیارزیبایی داشت
  ممنون

  مارال در ساعت ۴:۵۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۹ دی ۱۳۹۱

  mer30 kheyli khoob bood.

  تاریخ: ۹ دی ۱۳۹۱

  گند ترین مطلب دنیا

  سهیل در ساعت ۴:۰۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۱

  واقعا عالی و جامع بود

  بیتا در ساعت ۵:۳۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۱

  خیلی عالی بود و کمک زیادی به من کرد ممنون

  mahdieh در ساعت ۹:۲۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۱

  ایول بعد از کلی دور زدن یه سایت کاربردی با امد.دستتتتتتتتتتون درد نکنه…

  B.s در ساعت ۹:۴۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۱

  از روی هم دیگه کپی می کنین

  تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۱

  عالی بود حرف نداشت

  تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۱

  به درد لای جرز می خورد

  تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۱

  خسته کننده بود!

  ناشناس در ساعت ۱۰:۲۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۱

  عالی بود دست خوش از اراییه مطالب

  فوق

  جیگرطلا در ساعت ۱۲:۳۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۱

  چررررررت بووووووود

  ناشناس در ساعت ۸:۴۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۱

  خیییییییییییییییییییییلی مطالب جالبی داشت. متشکرم

  امیر در ساعت ۱۲:۱۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۱

  خییییییییییییییییییلی عالی بود.مرسییییییییییییییییییییی

  تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۱

  دست شما دردنکنه اون نظری که اول دادم نادیده بگیرید

  ايلين در ساعت ۱۲:۲۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۱

  خیلی عالی بود ممممممممممممممممممممممنونم

  ناشناس در ساعت ۵:۵۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۱

  خوووووووووووووووووووووووووووووووب بود

  ناشناس در ساعت ۸:۱۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۱

  بسسسسسسسسسیارعاللللللللللللللللللللیبوووووووووووووووووووود

  parsa در ساعت ۱۲:۵۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۱

  اشغال بود

  الب در ساعت ۱:۰۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۱

  اشغال بود

  ایرن در ساعت ۳:۰۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۱

  عالی است

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در ساعت ۸:۴۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۱

  خیییییییییییییییییییییییییییییییلی زیادوخوب بود

  عطيه در ساعت ۴:۵۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۱

  شلوم.خدا خیرتون بده

  علي در ساعت ۱۱:۰۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۱

  بسیار عالی بود. ممنون

  تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۱

  عالی بود ولی درباری مرگ رازی نیامده بود

  س در ساعت ۸:۱۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۱

  به دادم رسیییییییییییییییییییییییییییییییییییید

  zeynab در ساعت ۱:۴۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱ بهمن ۱۳۹۱

  متشکرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  ناشناس در ساعت ۱۰:۵۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۳ بهمن ۱۳۹۱

  خیلی عالی

  m.f در ساعت ۱۰:۱۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۹ بهمن ۱۳۹۱

  ممنون از سایت خوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووبتان

  ارزو در ساعت ۱۰:۳۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۱

  خیلی مممممممممممنوووووووووونننننننن منو از دست قرقرهای خواهرم نجات دادید

  یاسمن در ساعت ۷:۲۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۱

  عاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی

  راهله عزیزی در ساعت ۹:۲۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۵ اسفند ۱۳۹۱

  خیلی خیلی عالی بود

  علی در ساعت ۴:۲۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۷ اسفند ۱۳۹۱

  خیلیخوب وجالب بود ممنونازشما

  تاریخ: ۷ مهر ۱۳۹۲

  خیلی جامع بود.

  ناشناس در ساعت ۱۰:۵۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۲

  خیلی خوب است دستتون درد نکنه خدا قوت بچه ها

  آریا در ساعت ۱۰:۵۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۲

  خیلی عالی بود دستتون درد نکنه بچه ها خدا قوت

  amir در ساعت ۹:۵۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۲

  ممنون خوب بود

  امیر در ساعت ۳:۲۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۲

  ممنون

  تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۲

  داغون بود :O

  نازنین حنطوش در ساعت ۱:۱۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۲

  باتشکرازشمامطلاب بسیارخوب وجامعی بود
  لطفاتصاویری دراین موردهم بگذارید.

  *باتشکرفررررررررررررررررررررررررررراوان*

  ناشناس در ساعت ۱۱:۰۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۲

  خیلی جالب بودامامطالب برای من که یک دختربچه هستم کمی طولانی وسنگین بود

  آدم در ساعت ۵:۱۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۲

  خییییییییییییییییییییی عععععععععععععععععععععععععععاااااااااییییییییییییییی

  ناشناس در ساعت ۲:۵۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۵ آذر ۱۳۹۲

  بدبود همین

  علی در ساعت ۲:۵۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۵ آذر ۱۳۹۲

  خوب بود همین

  تاریخ: ۵ آذر ۱۳۹۲

  خیلی خوب بود

  النا در ساعت ۴:۳۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۵ آذر ۱۳۹۲

  عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی

  ناشناس در ساعت ۲:۳۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۶ آذر ۱۳۹۲

  مرسی عالی بود

  ugd در ساعت ۲:۳۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۶ آذر ۱۳۹۲

  مرسی عالی بود

  ناشناس در ساعت ۳:۱۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۷ آذر ۱۳۹۲

  خیلی خوب بود ولی طولانی

  مرضیه در ساعت ۶:۲۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۸ آذر ۱۳۹۲

  خیلی خوب بود تنوعش هم خوب بود از این به بعد به سایتون سر می زنم ممنوننننننننن

  alireza momeni در ساعت ۹:۰۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۸ آذر ۱۳۹۲

  عااااااااااااااااااالی است

  زهرا در ساعت ۲:۴۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۹ آذر ۱۳۹۲

  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخیلی غالی بود

  الهه در ساعت ۴:۰۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۲

  کوتاه بود بهتر هم میشد

  ناشناس در ساعت ۱۱:۳۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۲

  عاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی

  سینا در ساعت ۱۱:۳۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۲

  زیاد بود

  ناشناس در ساعت ۴:۲۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۲

  خیلی خوب بود اما زیاد بود نتونستم همه رو برای تحقیقم بنویسم

  نگار در ساعت ۸:۴۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۲

  مرسی عالی بود

  ناشناس در ساعت ۱۰:۳۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۲

  خییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی عالی

  ناشناس در ساعت ۴:۴۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۲

  خیلی بد خیلی بد خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخیلی

  ناشناس در ساعت ۴:۵۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۲

  خیلی خوب بود اما خلاصه تر

  زینب در ساعت ۶:۲۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۲

  بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  هانیه ق در ساعت ۹:۱۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۲

  اصلا خوب نبود چون برای خواهرم میخواستم که ابتدایی باشه اما ب درد هیچی نخورد لطفا یکاری کنین

  ناشناس در ساعت ۷:۳۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۲

  خیلی خیلی عالی بود

  علی در ساعت ۷:۳۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۲

  خیلی خیلی عالی بود

  به تو چه.فضول در ساعت ۸:۰۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۲

  الافیا!!!!!!!!!!!!!!!برو به کارات برس نشسته چی مینویسه!!!.

  سیمین در ساعت ۵:۴۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۲

  ممممممممممممممممممممممرررررررررررررررررررسسسسسسییی

  قلی در ساعت ۸:۰۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۲

  خیلی بد بود چرند

  ناشناس در ساعت ۷:۰۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۲

  من یکی خوشم امد

  ارغوان در ساعت ۹:۴۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۲

  من این سایت دوست دارم واو هممن راخیلی دوست دارد چون هر بار به دادم میرسد

  زهرا در ساعت ۱۲:۰۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۲

  عالی بود

  کیمون در ساعت ۲:۴۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۲

  خیلی جالب بود ممنون

  ناشناس در ساعت ۷:۱۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۲

  خیلی عالی بود .فقط من محل دقیق مدفن رازی را متوجه نشدم در کجای شهر ری قرار دارد .لطف کنید من را راهنمایی کنید.ممنون

  مهدی در ساعت ۷:۱۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۲

  خیلی عالی بود.فقط تقاضا دارم محل دقیق آرامگاه دقیق رازی را در شهر ری اعلام کنید چون در هیچ مرجعی مشخص نشده.ممنون

  ناشناس در ساعت ۱۰:۳۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۲

  زیاد

  مهدیه در ساعت ۱:۳۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۲

  خییییییییییییییییییلی عااااااااااااااااااااالی بود.

  ناشناس در ساعت ۱۱:۰۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲ دی ۱۳۹۲

  مرسی عالی بود با اینکه من ۱۱ سالدارم حال کردم

  ناشناس در ساعت ۱۰:۵۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۳ دی ۱۳۹۲

  بد بود

  محمد حسین در ساعت ۷:۵۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۶ دی ۱۳۹۲

  عالی

  تاریخ: ۷ دی ۱۳۹۲

  خیلییییییییییییییییییییییییییییییی خوب بود

  sheshomi در ساعت ۷:۲۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۸ دی ۱۳۹۲

  عالیه

  تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۲

  خیلی طولانیه

  غزل کریمیان از قشم در ساعت ۶:۵۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۲

  عااااااااااااااااااااالی بود هرچی میخواستم داشت ا ممنونم

  hasan در ساعت ۵:۱۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۲

  ایول عالی

  تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۲

  عالی بود

  تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۲

  عالی بود

  نیلوفر در ساعت ۱۰:۰۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۲

  خیلی عالی بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود.مرسی و خدا حافظ.

  تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۲

  عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود

  تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۲

  عالی بود

  شیواکائید در ساعت ۴:۴۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۲

  ممنون واقاعالی بود

  ناشناس در ساعت ۴:۵۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۲

  خیییییییییییییییییییلی بدبود چون متنت خیلی طولانی بود منم حوصله نکردم بخونم

  امیر حسین در ساعت ۵:۵۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۲

  من با این که مطالب کمی استفاده کرده ام ولی خیلی خیلی ممنونم

  مانیا در ساعت ۲:۰۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۲

  بدبود

  Debes estar logueado para postear un comentario

  ضمن تشکر از شما برای ارسال نظرات ارزشمند خود در مورد این مطلب لطفا نظرات خود را به صورت فارسی تایپ کنید همچنین نظرات شما بعد از بررسی توسط مدیر سایت در سایت قرار خواهد گرفت